Ventilatie

Waarom ventileren?
Het belang van een gezond binnenklimaat.

Uit verschillende Europese onderzoeken is reeds duidelijk gebleken dat de lucht in woningen en gebouwen soms tot tweemaal zo ongezond is als de buitenlucht. Met het oog op de volksgezondheid hecht de overheid daarom veel waarde aan een goede woningventilatie. Het is namelijk reeds bewezen dat de algemene gezondheid en de arbeidsgeschiktheid ernstig kunnen afnemen door een gebrek aan ventilatie of door slechte ventilatie. Zowel bij nieuwbouw als bij renovatie van woningen is het van belang om het juiste ventilatiesysteem te kiezen, een systeem dat niet enkel voldoet aan de huidige wetgeving maar ook aan de behoeften van de bewoners.

Goede isolatie vraagt goede ventilatie

Vroeger was een woning veel minder dicht en geïsoleerd als vandaag. Daardoor ging veel warmte verloren, maar was er wel een vorm van natuurlijke ventilatie, doorheen kieren en andere tochtgaten. De woningen werden echter steeds beter geïsoleerd om de warmteverliezen en dus ook het energieverbruik tegen te gaan. Dit betekent dat er tegenwoordig geen natuurlijke ventilatie meer is, maar die is dan ook niet wenselijk, omwille van de grote warmteverliezen.

Ventilatie is echter absoluut noodzakelijk, omdat deze luchtcirculatie zorgt voor een gezond binnenklimaat door de 'vervuilde' lucht te vervangen door nieuwe, verse lucht. Goede ventilatie brengt dan ook automatisch een verbetering van de levensstandaard teweeg.

Waardoor geraakt de lucht in een woning vervuild?

 • Ademhaling: Wij verbruiken zuurstof en ademen koolstofdioxide uit.
 • Reukhinder: Lichaamsgeuren, tabaksrook, geurtjes eigen aan de keuken, toilet, huisafval
 • Vocht: Door ademhaling, zweet, baden en douchen, poetsen, was drogen en zelfs kamerplanten.
 • Bouw en huismaterialen: Vinyl, laminaat, schilderwerk, detergenten, ...
 • Toestellen: Haard, gasgeiser, gasboiler,..., denk ook aan printers e.d.
 • Stof: Denk aan garage, bergplaats,..
 • Huisdieren

Wat zijn de effecten van vervuilde lucht?

Schade aan uw gezondheid (Sick Building Syndrome)

Het sick building syndrome is een combinatie van aandoeningen die gerelateerd zijn aan iemands werkplek of woning. De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) publiceerde al in 1984 een rapport waarin de ziekte werd erkend.

Eén van de belangrijkste oorzaken van dit syndroom is de ophoping van bacteriën en schimmels in slecht geventileerde ruimtes.

Dit kan leiden tot volgende effecten op uw gezondheid:

 • Irritatie aan ogen, neus en keel
 • Aantasting van de luchtwegen
 • Braken, misselijkheid
 • Huidklachten
 • Allergieën
 • Hoofdpijn en vermoeidheid
 • Duizeligheid, leer-, geheugen- en gemoedsstoornissen

Verlies van comfort:

 • Geurhinder
 • Condensatie op ramen en spiegels

Schade aan de woning:

 • Schimmels op muren en plafonds
 • Vochtschade: kan verf, behang en pleisterwerk aantasten
 • Blijvend vochtprobleem kan de constructie aantasten
 • Vochtproblemen zorgen voor een verminderd isolerend vermogen

Centrale ventilatie

Centrale ventilatie is een systeem waarbij de ventilatie gedeeltelijk (Systeem C) of volledig (Systeem D) via een buizen-netwerk en een ventilatiegroep gebeurt.

Decentrale ventilatie

Decentrale ventilatie is een vorm van ventilatie waarbij het toestel in de ruimte wordt geplaatst die geventileerd moet worden.

Recente realisaties