Vocht & Ventilatie

Vochtproblemen

Vochtproblemen zijn een realiteit: maar liefst 18 procent van de woningen in Vlaanderen heeft er mee te kampen. De gevolgen zijn navenant: condensatie, vochtplekken, schimmelvorming, maar ook muffe lucht of ongedierte als pissebedden en zilvervisjes – kortom, alles wat u vooral niét in uw woning wilt. Omwille van esthetische redenen en – vooral – de gezondheid van de bewoners.

Ventilatie en andere oplossingen voor vochtproblemen

Gelukkig zijn er verschillende oplossingen voor vochtbestrijding, zoals efficiënte ventilatie. Die maken uw woning niet alleen leefbaarder en gezonder, u bespaart tot 30 procent op uw energiefactuur én u hebt recht op verschillende subsidies. Kortom, vochtwerende oplossingen als ventilatie zijn geen luxe-ingrepen, maar noodzakelijke investeringen.

Experts in vochtbestrijding en ventilatie

Familiebedrijf Ecocoon, met ruim vijftien jaar ervaring en een erkenning als REWAH-aannemer, stelt alles in het werk om uw woning vochtvrij te maken en/of goed te ventileren. We kiezen onze (totaal)behandeling op basis van een nauwgezette en geheel vrijblijvende diagnose door één van onze vochtdeskundigen.

Onze goed opgeleide vakmannen werken alleen met kwalitatief hoogstaande, duurzame materialen én volgens de hoogste sectornormen. Op het resultaat krijgt u bovendien 30 jaar garantie. Een gedetailleerd overzicht van onze werkwijze bij vochtbestrijding (en andere ingrepen) vindt u hier.

Oorzaken van vochtproblemen

Vochtproblemen zoals condensvorming en wakke muren kunnen verschillende oorzaken hebben:

 • Bodemvocht
  Deze oorzaak van dit vochtprobleem moet zelfs niet per se zichtbaar zijn: zelfs wanneer er in de kelder of kruipruimte geen water zichtbaar is, kan door verdamping uit de bodem een te hoge relatieve vochtigheid ontstaan. Wanneer poreuze funderingen in rechtstreeks contact staan met bodemwater, is het mogelijk dat die het water omhoog zuigen. Met alle gevolgen van dien. Ook regen of sneeuw kunnen voor vochtproblemen zorgen.
 • Lekken en regendoorslag
  Vooral in oudere woningen of bij gebruik van slechte bouwmaterialen kan regen doorslaan via de buitenmuren. Ook barsten of vervuiling in de spouwen, slecht geplaatste pannen of verstopte dakgoten kunnen tot vochtproblemen leiden. Natuurlijke ventilatie kan het proces van wateroverlast misschien heel even vertragen, maar nooit tegenhouden.
 • Bouwvocht
  Bouwwerken brengen vocht en dus vochtproblemen met zich mee: niet alleen door de regen die tijdens de bouw vrij naar binnen stroomt, maar ook door het water in de metselspecie of het beton. Natuurlijke droging en ventilatie doen dit vocht verdwijnen, maar dit proces kan ruim 18 maanden duren.
 • Woonvocht en oppervlaktecondensatie
  Woonvocht is het vocht dat we zelf veroorzaken: door te ademen (2 tot 5 liter damp per dag per persoon!), onszelf te wassen en huishoudelijke activiteiten uit te voeren (koken, droogkast gebruiken … ). Ook kamerplanten en aquaria dragen – letterlijk – hun druppeltje bij.
 • Vochtige kruipruimte of kelder
  Een vochtige kruipruimte is een belangrijke bron van vochtproblemen voor de bovenliggende verdieping. Stenen vloeren zijn namelijk niet dampdicht. Ook via de openingen in de vloer waarlangs de dienstleidingen van gas, water en elektriciteit vanuit de kruipruimte naar de woonruimten passeren, ontsnapt damp. Bijkomende nadelen van dit vochtprobleem zijn de materiële schade en geurhinder, en het feit dat u de ruimte niet langer als praktische opbergruimte voor voedingsproducten of documenten kunt gebruiken.

Vochtproblemen oplossen

Voor elk vochtprobleem is er gegarandeerd een oplossing. Dankzij onze jarenlange ervaring en de expertise van onze goed opgeleide medewerkers maken wij snel de juiste diagnose en stellen wij een oplossing voor. Naargelang de aard van het vochtprobleem, zal dit één van de volgende methodes zijn:

 • Injectie
  Een injectie is de beste oplossingvoor het probleem van opstijgend vocht. Hoe gaan we te werk? Zowel bij nieuwbouw- als renovatiewoningen injecteren we de basis van de vochtige muren met een speciale gel. Op die manier ontstaat een horizontale, waterwerende laag, zodat het vocht niet langer kan opstijgen. Voor deze behandeling komt u mogelijk zelfs in aanmerking voor verbeterpremies. En hoe dan ook krijgt u van ons 30 jaar garantie op deze oplossing voor vochtproblemen.Maar vooraleer aan de slag te gaan, onderzoekt onze adviseur de ernst van de situatie en stelt hij vast of ook de plaatsing van een zoutbuffer en de vernieuwing van (een deel van) het pleisterwerk nodig is. Dat laten wij u vervolgens weten, zodat u weet of u tegen extra kosten aankijkt.
 • Kelderdichting
  De kelder is doorgaans de meest vochtige plaats van de woning en vormt daarom het grootste risico op vochtproblemen. Met een efficiënte dichting kan de kelder echter getransformeerd worden tot een droge, praktische en zelfs aangename ruimte.
  Bij kelderdichting maken we de kelder waterdicht door een speciale coating aan te brengen, met daar bovenop een waterdamp doorlatende hydraulische saneermortel.
  In sommige gevallen, vooral in de nabijheid van bronwater, is de ondergrondse waterdruk te hoog en moet het water van binnen af worden weggeleid. Dan leggen we op de bestaande ondergrond een randdrainage die het infiltrerend water opvangt en laat afvloeien naar een dompelput. Vervolgens wordt via een pomp het water uit de kelder verwijderd. Bovenop de drainage wordt dan nieuw beton gegoten. Dit is een populaire oplossing voor vochtproblemen, omdat het goedkoper is dan traditionele kelderdichting.
 • Ventilatie
  Een gezond binnenklimaat is heel belangrijk voor het welzijn van alle bewoners. Omdat uitgeademde koolstofdioxide en waterdamp de lucht muf maakt, is voldoende aanvoer van verse lucht via ventilatie essentieel als oplossing voor vochtproblemen: het voert vervuilde lucht af, voert verse lucht aan en garandeert een goede luchtdoorstroming in de woning.
  Maar ventileren is meer dan vensters en deuren openzetten, omdat zo ook veel warmte verloren gaat. Bijkomende mechanisch gestuurde en gecontroleerde ventilatie is nodig om dat energieverlies te beperken.Ecocoon kan u volgende ventilatiesystemen en -combinaties aanbieden:

  • natuurlijke toevoer en natuurlijke afvoer
  • mechanische toevoer en natuurlijke afvoer
  • natuurlijke toevoer en mechanische afvoer
  • mechanische toevoer en mechanische afvoer
 • Condensatie- en schimmelbehandeling
  Schimmel, een algemeen woord voor zwammen waarvan de sporen in de atmosfeer aanwezig zijn, manifesteert zich vaak in de vorm van groene, bruine of zwarte vlekken. Meestal in hoeken van kamers, in onvoldoende verluchte badkamers, rond vensters of op plaatsen waar muren en plafonds niet (of slecht) geïsoleerd zijn. De oorzaak is bijna altijd een condensatieprobleem. Schimmel en condensatie vormen dus eigenlijk één front tegen de gezondheid van de bewoners. Maar wat is de oplossing voor dit vochtprobleem? Er zijn er meerdere, tenminste: als u met specialist Ecocoon in zee gaat. Op basis van een grondige en gratis diagnose werken we een antwoord uit dat voorgoed komaf maakt met condens en schimmel in uw woning.

Kampt u in uw woning met vochtproblemen, schimmel, condens of andere narigheid die uw wanden, gezondheid en, in het algemeen, leefcomfort aantast? Ecocoon heeft gegarandeerd de juiste oplossing in huis. Doe een beroep op onze ervaring en bewezen expertise. Neem vandaag nog contact op met ons voor een vrijblijvende diagnose door onze vertegenwoordiger in uw regio.