Vocht & Ventilatie

Renovocht - Powered by Ecocoon

In 2009 stond de eigenaar van Ecocoon mee aan het doopvont van Renovocht. Na een samenwerking van 1 jaar scheidden elkaars wegen. Ecocoon specialiseerde zich meer in energetisch renoveren, Renovocht in vochtbestrijding en ventileren. Doch de interesse bleef bestaan, daarom besloot Ecocoon om de merknaam van Renovocht samen met de knowhow, opgebouwd in de voorbije jaren, over te nemen. Ook sommige personeelsleden deden de overstap naar Ecocoon zodat ze ook hier de nodige service en kwaliteit in het oplossen van uw vocht- en ventilatieprobleem kunnen blijven bieden. 

Vochtproblemen

Vochtproblemen zijn een realiteit: maar liefst 18 procent van de woningen in Vlaanderen heeft er mee te kampen. De gevolgen zijn navenant: condensatie, vochtplekken, schimmelvorming, maar ook muffe lucht of ongedierte als pissebedden en zilvervisjes – kortom, alles wat u vooral niét in uw woning wilt. Omwille van esthetische redenen en – vooral – de gezondheid van de bewoners.

Ventilatie en andere oplossingen voor vochtproblemen

Gelukkig zijn er verschillende oplossingen voor vochtbestrijding, zoals efficiënte ventilatie. Die maken uw woning niet alleen leefbaarder en gezonder, u bespaart tot 30 procent op uw energiefactuur én u hebt recht op verschillende subsidies. Kortom, vochtwerende oplossingen als ventilatie zijn geen luxe-ingrepen, maar noodzakelijke investeringen.

Experts in vochtbestrijding en ventilatie

Familiebedrijf Ecocoon, met ruim vijftien jaar ervaring en een erkenning als REWAH-aannemer, stelt alles in het werk om uw woning vochtvrij te maken en/of goed te ventileren. We kiezen onze (totaal)behandeling op basis van een nauwgezette en geheel vrijblijvende diagnose door één van onze vochtdeskundigen.

Onze goed opgeleide vakmannen werken alleen met kwalitatief hoogstaande, duurzame materialen én volgens de hoogste sectornormen. Op het resultaat krijgt u bovendien 30 jaar garantie. Een gedetailleerd overzicht van onze werkwijze bij vochtbestrijding (en andere ingrepen) vindt u hier.

Oorzaken van vochtproblemen

Vochtproblemen zoals condensvorming en wakke muren kunnen verschillende oorzaken hebben:

 • Bodemvocht
  Deze oorzaak van dit vochtprobleem moet zelfs niet per se zichtbaar zijn: zelfs wanneer er in de kelder of kruipruimte geen water zichtbaar is, kan door verdamping uit de bodem een te hoge relatieve vochtigheid ontstaan. Wanneer poreuze funderingen in rechtstreeks contact staan met bodemwater, is het mogelijk dat die het water omhoog zuigen. Met alle gevolgen van dien. Ook regen of sneeuw kunnen voor vochtproblemen zorgen.
 • Lekken en regendoorslag
  Vooral in oudere woningen of bij gebruik van slechte bouwmaterialen kan regen doorslaan via de buitenmuren. Ook barsten of vervuiling in de spouwen, slecht geplaatste pannen of verstopte dakgoten kunnen tot vochtproblemen leiden. Natuurlijke ventilatie kan het proces van wateroverlast misschien heel even vertragen, maar nooit tegenhouden.
 • Bouwvocht
  Bouwwerken brengen vocht en dus vochtproblemen met zich mee: niet alleen door de regen die tijdens de bouw vrij naar binnen stroomt, maar ook door het water in de metselspecie of het beton. Natuurlijke droging en ventilatie doen dit vocht verdwijnen, maar dit proces kan ruim 18 maanden duren.
 • Woonvocht en oppervlaktecondensatie
  Woonvocht is het vocht dat we zelf veroorzaken: door te ademen (2 tot 5 liter damp per dag per persoon!), onszelf te wassen en huishoudelijke activiteiten uit te voeren (koken, droogkast gebruiken … ). Ook kamerplanten en aquaria dragen – letterlijk – hun druppeltje bij.
 • Vochtige kruipruimte of kelder
  Een vochtige kruipruimte is een belangrijke bron van vochtproblemen voor de bovenliggende verdieping. Stenen vloeren zijn namelijk niet dampdicht. Ook via de openingen in de vloer waarlangs de dienstleidingen van gas, water en elektriciteit vanuit de kruipruimte naar de woonruimten passeren, ontsnapt damp. Bijkomende nadelen van dit vochtprobleem zijn de materiële schade en geurhinder, en het feit dat u de ruimte niet langer als praktische opbergruimte voor voedingsproducten of documenten kunt gebruiken.

Recente realisaties